Evidujete obaly? Pokud ne, možná byste s tím měli brzy začít!

 

Zákon o obalech 477/2001 Sb. určuje povinnost evidovat obaly podnikatelům, kteří je při své činnosti uvádějí na trh, nebo do oběhu. Tento zákon platí pro podnikatele (fyzické i právnické osoby) s ročním obratem nad 4,5 mil. Kč, kteří zároveň v tom roce uvedou na trh více než 300 kg obalového materiálu.

 

Prodeje přes eshopy se bez obalového materiálu neobejdou. Pokud překračujete oba výše uvedené limity, jste povinni vést průběžbou evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi a poskytnout je na vyžádání Ministerstvu životního prostředí nebo České inspekci životního prostředí.

 

Kompletní znění zákona je k dispozici ZDE

 

Pokuty za nesplnění daných povinností rozhodně nejsou zanedbatelné:

 

AŽ 500 tis. Kč

  • pokud nezajistíte, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele
  • pokud nepředložíte kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění vašich povinností
  • pokud průkazně neinformujete své odběratele o tom, že vaše obaly splňují požadavky stanovené v § 3 a 4

 

AŽ 1 mil. Kč

  • pokud nevedete průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi
  • pokud neuschováváte doklady s údaji vedenými v této evidenci a ohlašovanými z této evidence po dobu nejméně 5 let
  • pokud užíváte vyjímky z edivence (nesplňujete v daném roce finanční a zároveň hmotnostní limit) a neprokážete na požádání splnění těchto podmínek

 

AŽ 10 mil. Kč

  • pokud uvádíte na trh obaly s koncentrací látek uvedených v Seznamu nebezpečných chemických látek nad limitními hodnotami stanovenými zvláštními právními předpisy
  • pokud neprokážete, že se z vašich obalů nestaly na území České republiky odpady a nezajistíte zpětný odběr těchto obalů, bez nároku na úplatu za tento odběr
  • pokud nedosáhnete požadovaného rozsahu recyklace a využití obalového odpadu

 

Česká obchodní inspekce se v loňském roce zaměřila na kontrolu internetového obchodování. Poté co zkontrolovala téměř 1200 internetových obchodníků a zjistila porušení zákonných povinností u bezmála tisícovky z nich, vydala prohlášení, že kontrola eshopů bude i v letošním roce patřit mezi její priority. Dá se předpokládát, že součástí kontrol bude také dodržování pravidel obalového hospodářství.

 

Kompletní zprává České obchodní inspekce ke stažení ZDE

 

Abychom vám s těmi povinnostmi pomohli, vytvořili jsme nový modul "Obaly a obalové hospodářství". Ten vám umožní obaly evidovat a následně generovat pravidelné výkazy pro Ekokom.

 

Ukázky z nového modulu:

 

1. Přidání obalu k produktu

Výběr produktu

 

Přidání obalu k produktu

 

2. Přidání přepravky

 

Přidání přepravky

 

3. Přidání palety

 

Přidání palety

 

4. Vytvoření výkazu pro Ekokom

 

Vytvoření výkazu pro Ekokom

 

 Pokud budete mít o nový modul zájem, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

 

 

 

 

Zaslat dotaz k tomuto modulu