Nový exportní filtr - CSV doklady

Pro eshop je možno zapnout nový exportní filtr - export CSV dokladů

V exportním filtrů můžete zvolit rozsah dat (např. od 1.1.2019 do 31.12.2019). Filtr následně vygeneruje do CSV doklady (jeden doklad = jeden řádek), které byly v tomto rozsahu vystaveny.

Jaké typy dokladů filtr exportuje?

Filtr exportuje tyto typy dokladů

 1. faktura vydaná
 2. faktura přijatá
 3. zálohová faktura vydaná,
 4. objednávka
 5. opravný daňový doklad

Jaký je obsah CSV souboru?

CSV obsahuje následující sloupce

 1. Datum vystavení
 2. Typ dokladu
 3. Číslo dokladu
 4. Storno Ano/Ne
 5. Číslo Objednávky
 6. Odběratel
 7. Částka k úhradě
 8. Uhrazeno

 

Zaslat dotaz k tomuto modulu