PDF reklamace rozšířeny o údaje o prodejci

V modulu reklamací můžete tisknout reklamační dokument pro vaše dodavatele. Tento dokument je nově rozšířen o záhlaví, ve kterém jsou uvedeny vaše údaje. Vaši dodavatelé tak mohou reklamace vyřídit rychleji.

Zaslat dotaz k tomuto modulu