Textová stránka na více místech

 

Potřebujete zobrazit odkaz na stejný článek na více místech ve vaší šabloně? Až dosud jste museli vytvořit více článků se stejným obsahem. Teď už stačí článek jediný a v něm označit kde všude se bude zobrazovat.

 

 

Zaslat dotaz k tomuto modulu