Tlačítková novela - Ceny a slevy

Nejviditelnější změnou, kterou má tzv. tlačítková novela přinést je změna způsobu určení výše slevy a tzv. běžné ceny.

Nově se jako běžná cena může uvést pouze nejnižší cena, za jakou se produkt prodával za posledních 30 dní před započetím slevy

Pokud následně slevu zvyšujete a mezi jednotlivými slevami není prodleva, můžete stále jako původní částku uvést tu, kterou jste uvedli u předchozí slevy.

 

Příklad:

Cena produktu je 1.1 přesně 1000 Kč.

1) Za předchozích 30 dnů měl produkt tyto ceny:  900 Kč, 1500 Kč a 2000 Kč. V takovémto případě nemůžete u produktu uvést jakoukoli slevu. Za posledních 30 dnů se totiž prodával za částku nižší, než za jakou se prodává nyní.

2) Za předchozích 30 dnů měl produkt tyto ceny:  1100 Kč, 1500 Kč a 2000 Kč. V takovém případě můžete slevu uvést, ale musíte ji počítat vůči nejnižší z uvedených cen a to oproti 1100 Kč (sleva je tedy pouze 100 Kč)

 

Ze strany Binargonu zatím (stejně jako u konkurenčních řešení) není žádný modul, který by dokázal běžnou cenu hlídat automaticky, na řešení ještě budeme pracovat. (způsobů, jak může dojít ke změně ceny je takové množství, že není možné je zpracovat strojem, hledáme tedy zatím vhodné řešení)

 

Kdy nová pravidla pro slevy neplatí:

- u produktů, které se rychle kazí

- služeb

- nehmotných výrobků

- B2B sektoru

Mohou existovat i další výjimky, např. slevy poskytované jen vybraným zákazníkům. V obdobných případech se tedy prosím poraďte se svým právním poradcem.

 

Personalizace cen

- novela zmiňuje již existující pravidlo: v případě, že uzpůsobujete ceny produktů na základě profilace (např. nabízíte lepší cenu zákazníkům, kteří přišli přes zbožový vyhledávač), musíte o tom zákazníka transparentně informovat (Např. stránkou "Pracujeme s personalizací cen", kde proces popíšete)

Zaslat dotaz k tomuto modulu